Doradzimy i polecimy produkty. Zadzwoń! +48 61 8107 682
0
Koszyk
Zamknij

Twój koszyk jest pusty.

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od daty zakupu. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji oraz montażu. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W celu rozpatrzenia zwrotu klient powinien wypełnić oraz dostarczyć formularz odstąpienia od umowy (osoba fizyczna) lub formularz zwrotu towaru (firma) dostępny na stronie sklepu w zakładce Obsługa klienta

5. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu. Sklep w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

8. Podstawą zwrotu towaru jest posiadanie oryginalnego, niezniszczonego opakowania dostarczonego przez producenta.

9. Zamawiającemu nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do zwrotu towaru, chyba, że na podstawie indywidualnego ustalenia ze Sprzedawcą postanowiono inaczej.

Data aktualizacji: 2022-09-11 02:16:00